OpenMind Technologies AG, hyperMILL®

hyperMILL® is de CAD/CAM-oplossing voor efficiënte en continue processen. Geschikt voor frezen en draaien. Met hyperMILL® kunt u zowel eenvoudige als zeer complexe geometrieën programmeren. Dankzij het brede spectrum van bewerkingsstrategieën kunnen werkstukken compleet in één opspanning worden bewerkt. De voordelen: continuïteit, efficiënte processen, minimale doorlooptijden en hogere betrouwbaarheid. Daarnaast biedt hyperMILL® veel mogelijkheden voor het automatisch programmeren. Hierdoor worden bewerkingstijden korter en kunt u uw processen optimaliseren. Enkele voorbeelden zijn: de uitgebreide feature- en macro technologie en de automatische functies spiegelen en transformeren. Maar ook loze bewegingen minimaliserende functies zoals het job-linken, de productiemode en de volautomatische botsingscontrole en vermijding.

 • Standalone of geïntegreerd binnen SolidWorks® of Autodesk® Inventor®
 • Geïntegreerde machinesimulatie of op basis van NC-Code (Virtual Machining of NCSIMUL®)
 • Nederlandstalig en zeer gebruiksvriendelijk
 • Complete functionaliteit; zoals eenvoudig 2½ D-frezen, 3-assig, 5-vlaks en 5-assig simultaan, draaien en draaifrezen

Botsingcontrole en -vermijding

hyperMILL® herkent botsingen en stelt efficiënte oplossingen voor om deze te vermijden. De voorwaarde, niet alleen voor een veilige 5-assige bewerking, is een betrouwbare botsingcontrole en botsingvermijding. Deze volautomatische oplossing biedt verschillende strategieën. Bij een 5-assige simultane bewerking wordt zelfstandig een botsingsvrije gereedschap-positie berekend. Daarbij kunt u als gebruiker, afhankelijk van de machine kinematiek, vastleggen welke draaias de voorkeur heeft om een botsing te vermijden. Bij een 3D- en/of 5-vlaksbewerking wordt bij botsing de berekening afgebroken, de gereedschap-banen met botsing worden buiten beschouwing gelaten, waarna de botsingsbanen met een langer uitgespannen gereedschap en/of onder een andere hoek worden gefreesd. Bij het voorfrezen kunnen bovendien de banen zijdelings worden verschoven. Hierdoor kunt u meer materiaal en dieper verspanen met hetzelfde gereedschap.

Standaardiseren en automatiseren? Programmeren met features

Met features kunt u de programmering nog verder automatiseren. hyperMILL® biedt zeer veel mogelijkheden om de in de CAD-omgeving beschikbare geometrie informatie (features) in de CAM-programmeer omgeving zo te verwerken, dat de programmeertijd aanzienlijk korter wordt. Features bevatten, naast de toegewezen geometrische informatie, ook bewerkingsinformatie, zoals bovenvlak, diepte of startpunt. Deze worden eenmalig gedefinieerd en aan de bewerkingsstrategie toegewezen. Verandert er iets in het proces, aan de geometrie of in de ingegeven technologie parameters, dan hoeven deze wijzigingen alleen maar in de feature te worden doorgevoerd. Tijdens het opnieuw berekenen worden deze weer automatisch meegenomen. Customised Process Features maken het mogelijk voor vergelijkbare geometrieën bedrijfsstandaarden te definiëren. Daarbij worden bewerkingsvolgordes vastgelegd en als technologiemacro’s opgeslagen. Deze kunnen vervolgens op vergelijkbare producten worden toegepast.

MAXX Machining

Snelheid en maximale prestaties zijn tegenwoordig cruciaal. Zeker als het gaat om voorfrezen, nafrezen en boren. Daarom heeft OpenMind voor deze veelvoorkomende bewerkingen een high-performance oplossing ontwikkeld. De hyperMILL® MAXX Machining performance package biedt drie modules, waarmee het mogelijk wordt om bewerkingstijden te reduceren en tegelijkertijd de hoogste kwaliteitseisen te bereiken. Bij het voorfrezen kan tot 75% tijdswinst worden geboekt. Bij het nafrezen is dit 90% en dat alles met een bedrijfszekerheid van 100%.

 • Uitermate efficiënt
 • Perfecte oppervlaktekwaliteit
 • Gereedschap-vriendelijk
 • Eenvoudig te programmeren

Mogelijke toepassingen zijn: gereedschap- en matrijzenbouw, productie frezen, luchtvaart en ruimtevaart, automobiel industrie, motor sport, energie industrie

MAXXimum HPC-voorfrezen

De voorfreesmodule in hyperMILL® MAXX Machining biedt oplossingen voor het high-performance cutting (HPC) met spiraalvormige en trochoïdale gereedschap-bewegingen. Trochoïdale gereedschap-banen garanderen het uiterst snel verwijderen van materiaal. Freesgereedschappen die gekanteld en spiraalvormig intreden, maken het mogelijk om gaten zeer snel open te frezen. Ook in moeilijk te verspanen materialen kan dit zónder boren. Het pakket combineert optimale gereedschap-banen, maximale materiaalverwijdering en de kortste bewerkingstijden. De voorfrees module is een uitgebreid high-performance package voor het genereren van spiraalvormige en trochoïdale gereedschap-banen. Dankzij deze module zal beduidend meer verspanend volume worden gehaald. Dankzij speciale bewegingen worden de krachten op het gereedschap en de machine beduidend lager. Dit leidt tot een rustiger en beter freesbeeld en een hogere standtijd van de gereedschappen.

MAXXimum nafrezen

De nafreesmodule in hyperMILL® MAXX Machining biedt een uiterst efficiënte oplossing voor het (semi-)nafrezen van platte vlakken en dubbel gekromde vlakken met zogenaamde tonfrezen. Als pionier in de CAM-markt, heeft OpenMind veel tijd geïnvesteerd om te onderzoeken hoe speciale gereedschappen in het 5-assig simultaan verspanen te gebruiken zijn. Deze expertise heeft hen in staat gesteld ook tonfrezen (barrel cutters) te gebruiken bij het nafrezen. Er is een uniek pakket ontwikkeld om dit soort gereedschappen te kunnen gebruiken. Deze strategieën laten een veel grotere stapgrootte toe tussen de banen dan met de conventionele benadering. Het resultaat? Aanzienlijke tijdsbesparingen en bovendien een betere oppervlaktekwaliteit. Speciaal voor het frezen van vlakken van steile wanden en bodemvlakken is de innovatieve TPM-strategie (Tangent Plane Machining) ontwikkeld. De conische tonfrees die in deze strategie wordt gebruikt, maakt het mogelijk om een bewerkingstijdreductie te bereiken van 90% t.o.v. conventionele methodes. Deze strategie maakt optimaal gebruik van de gereedschap geometrie om perfecte oppervlakken te verkrijgen. Dankzij intelligente geautomatiseerde functies garanderen wij een optimale gereedschap-oriëntatie en pasvorm. Op deze manier kunt u ook de moeilijk bereikbare gebieden betrouwbaar en efficiënt bewerken.

MAXXimum boren

Dankzij 5-assig helicodaal boren verwijdert u zoveel mogelijk materiaal van een circulaire kamer op een efficiënte en gereedschap-vriendelijke manier.

hyperMILL® in SolidWorks en Autodesk® Inventor®.

De wereldwijd succesvolle CAM-software hyperMILL® wordt door OpenMind als CAD-geïntegreerde oplossing aangeboden voor hyperCAD®, SolidWorks® en Autodesk® Inventor®. Als gebruiker van deze software kunt u binnen uw eigen vertrouwde omgeving blijven werken. Dit reduceert de kosten voor opleiding en helpt de implementatie te versnellen. CAD-Integratie is ideaal om een geïntegreerde procesketen op te bouwen. De Gold-certification van SolidWorks® bevestigt de perfecte integratie, kwaliteit en het gebruiksgemak van hyperMILL® in SolidWorks®. Om deze status te bereiken heeft hyperMILL® stapsgewijs het certificatieproces doorlopen en aantoonbare resultaten geboekt. Autodesk heeft de CAM-oplossing hyperMILL® gecertificeerd voor het gebruik Autodesk® Inventor®.

hyperMILL® millTURN

Gebruik hyperMILL® millTURN om optimaal te profiteren van moderne freesmachines en draaimachines, zoals complete multitask bewerkingen, hogere nauwkeurigheid en kortere omspantijden. Deze module is volledig geïntegreerd binnen hyperMILL®. Dit betekent dat er slechts één gebruikersinterface nodig is, om zowel de frees- als de draaibewerkingen te programmeren.

 • Eén programmeeromgeving voor zowel frezen als draaien
 • Een breed scala aan bewerkingsstrategieën voor het frezen en draaien voor flexibel programmeren tot en met complexe 5-assig simultane projecten
 • Ruwmateriaal navolging van alle draaibewerkingen en freesstrategieën
 • Eén gereedschap database voor boren, frezen en draaigereedschap
 • Botsingcontrole van alle bewerkingscycli en het complete werkstuk
 • Eén postprocessor voor draaien en frezen
 • Uniforme gebruikersinterface

hyperMILL® SHOP Viewer

hyperMILL® SHOP Viewer is een mooie visualiseringsoplossing voor de machineoperator. De SHOP Viewer geeft hem/haar de mogelijkheid om bewerkingsplannen op het scherm te controleren en te simuleren. Het weergeven, analyseren en documenteren van reeds geprogrammeerde CAD/CAM-data in de werkplaats verbetert de traceerbaarheid en betrouwbaarheid van het productieproces door de gereedschap-baan, materiaalafname- en interne machinesimulatie. Dit leidt tot waardevolle terugkoppeling. Mogelijke fouten worden door virtuele controle van ervaren machinebedienaars vroegtijdig onderkend.