PROXIA Software AG, optimaal gereedschapbeheer

PROXIA FactoryDIRECTOR®

Met deze beheerstool verhoogt u de efficiëntie van uw productieproces, door een centraal gekoppelde registratie van de producten, productievolgorde, bewerkingsmachines, NC-programma’s, benodigde gereedschappen en toebehoren. Alle benodigde informatie is direct opvraagbaar. Of het nu gaat om de verschillende componenten van een werkstuk, de benodigde gereedschappen, de bewerkingslijst of het NC-programma; alles is logisch opgeslagen en eenvoudig op te vragen. FactoryDIRECTOR® beheert, maar kan ook bi-directioneel data uitwisselen met andere systemen, zoals ERP/MRP-systemen, CAD/CAM-systemen, gereedschap-beheersoftware en DNC-systemen.   De module ToolDIRECTOR® sluit naadloos aan op FactoryDIRECTOR®. De data-overdracht met andere systemen wordt uitgevoerd d.m.v. gestandaardiseerde interfaces.

 • Alle gegevens in een venster met één muisklik
 • Papierloze en actuele stand van de productiegegevens
 • Alle informatie over de benodigde gereedschappen, spanmiddelen en meetmiddelen
 • Artikel documenten en tekeningen
 • Klaarmaken van voorinstelbladen en bewerkingslijsten

PROXIA ToolDIRECTOR®

Gereedschappen en bedrijfsmiddelen zijn waardevol en kostbaar. Zorg ervoor dat u ze op de juiste wijze inzet en beheert. CNC-machines worden kwalitatief steeds beter. De hoge aanschafprijs laat zich in de regel snel terugverdienen. Desalniettemin blijven gereedschappen een grote kostenfactor in de productie. Vooral wanneer een brede range aan gereedschappen nodig is. Dit vereist een grote gereedschap-voorraad en dat heeft weer een kostenverhogend effect (beheren en uitgeven van gereedschappen). Dit is precies waar IT-gebaseerde gereedschap-beheertools voor worden gebruikt. ToolDIRECTOR®, het gereedschap-beheersysteem van PROXIA®, biedt een complete oplossing voor het effectieve en economische beheer van uw gereedschappen en bedrijfsmiddelen. De intuïtieve gebruikersinterface zorgt voor een zeer snelle acceptatie van het systeem en garandeert een korte implementatie. ToolDIRECTOR® biedt een professionele basis voor het beheer van uw:

 • Verspaningsgereedschappen
 • Gereedschap-componenten
 • Snijgereedschappen
 • Opspangereedschappen
 • Meetmiddelen en hulpmiddelen

De software is eenvoudig te begrijpen. Logisch ingedeelde schermen zorgen ervoor dat u snel en probleemloos met ToolDIRECTOR® kunt werken. Binnen korte tijd heeft uw organisatie de volledige grip, mede dankzij een efficiënt gereedschap-beheer.

 • Gereedschap-componenten beheer, inclusief toebehoren
 • Complete gereedschappen en automatische samenbouw van gereedschap-componenten
 • Simulatie van de samenbouw van gereedschappen
 • Beheer van spangereedschap, spanmiddelen en meetgereedschap
 • Weergave en bewerking van 2D/3D CAD-tekeningen, foto’s, Pdf-bestanden, etc.
 • Overzichtslijsten van de componenten tot en met het NC-programma
 • Geïntegreerde technologiegegevens voor materialen en bewerken van materialen
 • Optionele CAM-interfaces
 • Optionele interface met gereedschap voorinstel-apparaten

PROXIA MES-software

Met MES-software kiest u voor optimalisatie door transparantie. Voor een compleet overzicht en analyse van uw productieproces(sen), dienen de gaten in informatie tussen de ERP/PPS-systemen en de bewerkingsstappen gesloten te worden. Dat is precies wat MES doet. MES is onder te verdelen in drie hoofdgroepen:

Machine monitoring MDE

Storingen van machines of apparaten moeten vroegtijdig worden onderkend, om snel en adequaat te kunnen reageren. MDE biedt een oplossing waarmee u continu overzicht hebt over de actuele status van uw machines en de bezettingsgraad van uw productiecapaciteit. Indien er een storing optreedt, kunt u direct zien in welke fase van de productieopdracht de machine zich bevindt. Op deze manier is uw productiedata in het MES- respectievelijk PPS/ERP-systeem altijd up-to-date en kunt u optimaal reageren. Hiermee verhoogt u de leverbetrouwbaarheid en uw productiviteit.

 • Automatisch productiedata en procesdata verzamelen
 • Verzamelen van productie statussen via machinesignalen, productie, aantallen, etc.
 • Verzamelen van hoofd- en individuele neventijden of storingsredenen

Productieorder monitoring BDE

BDE-productieordermonitoring verzamelt de ‘als-het-is toestand’ van uw productie. Direct op de plek waar het plaatsvindt. Op deze manier wordt uw MES-oplossing steeds geïnformeerd over de actuele situatie van uw productie. Hiermee krijgt u grip op uw productieomgeving. Het BDE-systeem werkt zeer eenvoudig en intuïtief. Ook onervaren Pc-gebruikers kunnen eenvoudig werken met de zelf verklarende bedieningsoppervlakte. Zowel handmatige ingaven als machinetoestanden worden automatisch vastgelegd. Geautomatiseerde datamonitoring en eenvoudig te configureren beeldschermoplossingen voor de handmatige monitoring verzekeren de betrouwbaarheid van uw productieorder(s). Alle vastgelegde productieordergegevens zijn beschikbaar voor verdere analyse, rapportage en visualisering. Vastgelegde bedrijfsdata, zoals:

 • Opdracht aanmelding en afmelding
 • Werknemer identificatie
 • Aantal stuks, hoeveelheden
 • Bewerkingstijden
 • Machinestilstand
 • Kwaliteitsdata

De BDE-terminal is vrij configureerbaar en wordt aan uw bedrijf aangepast. De hardware mogelijkheden voor BDE-monitoring zijn zeer uitgebreid (standaard PC, Industrie PC, BDE-Monitorterminal). De BDE-terminalsoftware is als touchscreen toepassing te configureren en ondersteunt een barcodelezer. Voor identificatie van de werknemer worden marktconforme oplossingen ondersteund, zoals barcode of chip.

Planning software

PROXIA Planning software is een flexibele softwaretool voor het optimaliseren van uw machinecapaciteit. Met deze software kunt u de real-time levertijden van productieorders monitoren en krijgt u tijdig meldingen als er vertraging in de levertijd dreigt op te treden. Dankzij een variëteit aan ‘rescue scenarios’ kunt u op basis van simulaties (gebaseerd op het interactieve Gantt-diagram) beslissen welke optie u het best kunt doorvoeren. De software beheert de effectieve machinecapaciteit middels ploegendiensten en gebruiksfactoren. De productieplanner kan meerdere benaderingen simuleren en vergelijken om tot een oplossing te komen. Voordelen van Planning software:

 • Volledige transparantie in productie
 • Kortere doorlooptijden
 • Verhoogde productiviteit
 • Minimale voorraden
 • Effectiever plannen, sneller reageren op incidenten
 • Voorkomen van machinestilstand als gevolg van niet beschikbare bedrijfsmiddelen
 • Minimaliseren van omloopvoorraden

De belangrijkste functionaliteiten van de PROXIA Planning software zijn:

 • Tweeweg ERP/PPS-interface
 • Machinecapaciteit indeling
 • Plannen van productieorders
 • Simultane simulatieopties, inclusief vergelijken d.m.v. de simulatiewizard
 • Efficiënt gebruik van de capaciteit middels verschaalbare range
 • Planning gebaseerd op machinecapaciteit
 • Rekening houdend met transport en opslagtijden
 • Overdracht van leverschema’s aan third-party systemen, zoals bijvoorbeeld inkoop, toeleveranciers of klanten