Privacyverklaring

Bescherming van uw privacy

De bescherming van de privacy van onze (potentiële) klanten en/of bezoekers van onze website, maar ook van leveranciers, zijn van groot belang voor CNC Consult & Automation B.V. (verder te noemen CNC-Consult).

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. CNC-Consult draagt zorg voor verantwoordelijke gegevensverwerking en houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke Europese wet- en regelgeving.

Onderstaand vindt u de onderdelen van onze privacyverklaring voor de AVG/GDPR. Dit document is geen statisch document, aangezien de wetgeving m.b.t. privacy voortdurend aan verandering onderhevig is.

Verantwoordelijke gegevensverwerking
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking ligt bij de Besloten Vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17122766. Ons BTW-nummer is: NL-8088.14.321-B01. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens werken wij op deze pagina verschillende verwerkingen toe.

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt
Het accepteren en uitbrengen van een voorstel aan een bestaande of potentiële klant door CNC-Consult. Het uitvoeren van een overeenkomst met klanten, in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten kan CNC-Consult uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals de (service)partners van CNC-Consult.

Wanneer u contact hebt met CNC-Consult om uw verzoek of vraag te behandelen en voor de verder genoemde doeleinden in deze privacyverklaring. Dit contact kan telefonisch zijn, per e-mail, via het contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan u aangeboden elektronische boodschap of wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of via social media. Het berekenen en innen van verschuldigde bedragen op basis van verrichtte werkzaamheden en/of geleverde diensten en producten.

Behandeling van vragen en contact
Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten door CNC-Consult en/of onze (service)partners. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media zoals Facebook, LinkedIn, videokanalen zoals Youtube/Vimeo en/of zoekmachines zoals Google.

Wijze van opslag persoonsgegevens
CNC-Consult bewaart uw persoonsgegevens enkel in een beveiligde online omgeving en het online softwareplatform AFAS. Uw persoonsgegevens zijn zodoende op al onze beveiligde apparatuur (desktop, mobiele telefoon en tablet) toegankelijk voor medewerkers die hiertoe bevoegd zijn en grotendeels enkel toegankelijk via biometrische identificatie.

Beveiliging en bewaartermijn
CNC-Consult gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt. Zo zorgen wij ervoor ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn (SSL-certificaat) en hebben alleen geautoriseerde personen binnen CNC-Consult toegang tot uw gegevens. CNC-Consult bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Gebruik persoonsgegevens door derden
CNC-Consult staat géén gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële of ideële doeleinden. Met onze belangrijkste (service)partners hebben wij verwerkingsovereenkomsten.

Uw privacy is voor ons belangrijk. Daarom hebben wij op onze website een privacyverklaring opgenomen, zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt.