De SMART-Way van CNC

SMART-Factory

Bent u echt SMART bezig? Dit is de belangrijkste vraag die u zich moet stellen over het reilen en zeilen binnen uw organisatie. Het gaat er hierbij niet om of u slim bent of niet. En ook of uw organisatie slim is of niet. Het gaat erom, dat u eens kritisch naar de processen binnen uw organisatie kijkt en gaat beoordelen of deze processen eigenlijk wel slim zijn. Doet u de juiste dingen op de juiste manier?

Als we over slim produceren praten, dan hebben we het over SMART-Industry, ook wel Industrie 4.0 genoemd. Het gaat erom dat u dankzij slimme processen weer geld gaat verdienen. Ook met het produceren van enkelstuks en kleine series. We weten dat de marges in de markt krap zijn. U hebt dus geen zin om tijd en geld te verliezen in uw maakproces. Die ruimte is er simpelweg niet. Met een optimaal ingericht proces kunt u aan het einde van de maand weer geld over houden. Tevens kunt u in de gewonnen tijd extra produceren, waarmee u weer extra inkomsten genereert. Dat is uiteindelijk het grote doel van SMART-Industry. U moet geld verdienen om te overleven en te kunnen (door)groeien. Als u niet snel de eerste stappen zet, gaat de concurrentie het voor u doen. Voorkom dat u, nog voordat u begint, al op achterstand staat. Wees slim en word een SMART-Factory

SMART-Industry

SMART-Industry staat voor het versterken van de Nederlandse industrie. Door maximaal gebruik te maken van de nieuwste informatie en technologische ontwikkelingen, kunnen bedrijven efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter en ‘tailormade’ produceren. Waar het uiteindelijk om draait, is geld verdienen met het maken van producten. Maak maximaal gebruik van de nieuwste technologische ontwikkelingen op de markt. Weersta de verleiding om een extra machine te kopen, omdat u een capaciteitsprobleem hebt. Als uw processen slecht zijn ingericht, wordt uw capaciteitsprobleem namelijk alleen maar groter. U denkt dit te moeten oplossen met machines, terwijl het probleem vaak niet in de capaciteit van de machine zit, maar in de capaciteit van uw proces. Uw machines hebben veel meer capaciteit dan u nu gebruikt. Zorg ervoor dat de machines die u hebt, optimaal gaan produceren. Streef naar een minimale bezettingsgraad van 60% tot 80%, wat ook bij enkelstuks en kleine series haalbaar is. Pas als dat het geval is, en u hebt nog steeds een capaciteitsprobleem, dan bent u op de juiste SMART-Industry-snelweg aangekomen. Dan hebt u de juiste route gevonden om uw winstgevendheid te verhogen en uw netto operationeel resultaat te verdubbelen!

Winst dankzij korte doorlooptijden

Onderzoek heeft uitgewezen dat bij 80% van de productiebedrijven de doorlooptijd met 50% naar beneden kan. Tevens blijkt dat producten en halffabricaten vaak extreem lang liggen te wachten, terwijl er niets aan wordt toegevoegd (80% ‘non-added-value-time’). Dus 80% van de tijd ondergaan deze producten geen behandeling of bewerking, die wel noodzakelijk is voor het uiteindelijke resultaat. Juist op die 80% kunt u voordeel behalen. Daar komt uw winst vandaan!

Tijd voor verandering

Veel organisaties denken nog in de optimalisatie en efficiëntie van deelprocessen. Daar zijn ongetwijfeld verbeteringen in door te voeren, maar daarmee gaat u de slag niet winnen. Slimme ondernemers denken in tijd en doorlooptijd. Daar zijn grote stappen te maken die uw winstgevendheid positief beïnvloeden. Stem uw processen optimaal op elkaar af! Profiteer van de Industrie 4.0-gedachte en maak optimaal gebruik van de technologisch ontwikkelingen die in de markt voorhanden zijn. Alleen dan kunt u efficiënter, flexibeler en tailormade produceren.

Laten we de processtappen eens afzonderlijk bekijken, om ze daarna als compleet proces met elkaar te integreren binnen een SMART-Factory.

Voorcalculatie

U krijgt van uw klant een model dat moet worden geproduceerd. U ontvangt een 3D-model voor de geometrie en een 2D-tekening met de belangrijke maten, vormen en toleranties. Steeds vaker zal er zelfs geen 2D-tekening meer worden aangeleverd. U weet dus exact waar het uiteindelijke product aan moet voldoen (PMI-Product Maak Informatie). Om een offerte te kunnen opstellen, begint u met een voorcalculatie. Hier begint de schoen al meteen te wringen. Op basis waarvan gaat u de voorcalculatie doen? Op basis van ervaring, op basis van een eerder gemaakt product of gaat u het product opsplitsen om een globaal beeld te krijgen van het te verspanen volume? Misschien laat u het product vooraf al grotendeels programmeren om een reëler beeld te krijgen. Vaak wordt het een combinatie van het voorgaande. Waarschijnlijk doet u het de ene keer zus en de andere keer zo. Soms komt uw berekening in de buurt, maar in de meeste gevallen zult u ernaast zitten. De nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van CAD/CAM, werken met feature- en macrotechnologie. Feature technologie houdt zich bezig met het automatisch herkennen van vormelementen in een 3D-model. Hier worden vervolgens automatisch macro’s met bewerkingsstrategieën in een gecombineerde vorm aan gekoppeld. De vormelementen zijn gaten, kamers en vlakken, waar zo’n 90% van alle producten uit bestaan. Als dit optimaal is ingericht, inclusief een volledig ingerichte gereedschap-bibliotheek, wordt een CAD/CAM-systeem ook een nuttig gereedschap voor de voorcalculatieafdeling. Als u een 3D-model namelijk automatisch door een CAD/CAM-oplossing kunt laten programmeren, hebt u een betrouwbare manier van voorcalculatie gekregen. U kunt uw offerte baseren op de werkelijke vormelementen en daarmee het juiste verspanend volume. Tijdens deze voorcalculatie worden de werkelijk toegepaste bewerkingsmethodes (macro’s) ingezet, op basis van gereedschappen waarvan de snijcondities bekend en beproefd zijn.

Aandachtspunten bij de voorcalculatie:

 • Bent u in staat op basis van een 3D-model, een betrouwbare voorcalculatie te produceren?
 • Is deze voorcalculatie gebaseerd op werkelijke machine- en gereedschapcondities?
 • Wordt er aan nacalculatie gedaan en worden de resultaten hiervan teruggekoppeld?

Planning

Planning wordt vaak gezien als iets wat als eerste op orde moet zijn. Bijna ieder bedrijf doet wel iets aan planning, ook als het productieproces misschien nog niet helemaal op orde is. Het probleem bij planning is, dat wanneer het productieproces niet op orde is, het moeilijk wordt om goed en betrouwbaar te plannen. Voor veel bedrijven is het een logische eerste stap om de productieorders die in ERP zijn vastgelegd, over te dragen aan een echt planningspakket. Ook al hebt u geen ‘real-time-planning’ (op het uur of de minuut nauwkeurig), toch kan er verbetering plaatsvinden. Het heeft extra voordelen als u met ‘real-time-gegevens’ kunt werken, zodat u volledige grip hebt op datgene wat er in de werkplaats gebeurt. Want wat gebeurt er als de planning niet gehaald dreigt te worden? Aan welke knoppen gaat u dan draaien om de planning toch te halen? Hoe kunt u vooraf detecteren of de planning wel/niet gehaald gaat worden en wat kunt u doen om te zorgen dat de planning wel wordt gehaald? Dat is een vraag waarmee u aan de slag moet. Dat is namelijk precies waar planning over gaat. Planning is het optimaal benutten van uw machinecapaciteit. U kunt levertijden van uw productieorders in de gaten houden. U ontvangt vroegtijdig meldingen als er vertraging lijkt op te gaan treden. Met ploegendiensten en andere productiefactoren kunnen verschillende scenario’s van oplossingen worden gesimuleerd. De resultaten hiervan worden overzichtelijk weergegeven. Op basis hiervan kunt u een optimale oplossing kiezen. U hebt immers een duidelijk overzicht van de consequenties voor uw andere productieorders. Planning werkt het meest optimaal als er een ‘real-time terugkoppeling’ is van de productiemachines in de werkplaats en de lopende productieorders, naar de planningsoftware.

Monitoring

Middels Productie Order Monitoring BDE (Betriebs Data Erfassung) en Machine Monitoring MDE (Machine Data Erfassung) wordt de hardware- en softwareterugkoppeling geregeld. De informatie wordt vervolgens aan het planningsysteem overgedragen.

Aandachtspunten voor de planning:

 • Plant u op dit moment op de werkelijk capaciteit van uw machines of op oneindige capaciteit?
 • Krijgt u ‘real-time terugkoppeling’ vanuit de werkplaats, zodat uw planning altijd up-to-date is?
 • Zijn uw productie-indicatoren onder controle? Hebt u inzicht en overzicht als er iets verandert in de planning van één productieorder? Welke consequenties heeft dit voor andere orders?

Model Based Manufacturing

Op de engineeringafdeling wordt enorm veel tijd en moeite gestopt in het vastleggen van het ontwerp. Alle facetten, zoals de geometrische vorm zelf, maar ook de functionele specificaties zoals maakbaarheid, bemating, vormtoleranties en plaatstoleranties worden in het 3D-model vastgelegd. Zodra het model voor productie wordt vrijgegeven, wordt deze informatie vaak gestript van het 3D-model. Wat overblijft is een kaal, nominaal 3D-model, waar de CNC-programmeerafdeling vervolgens mee aan de slag gaat. De vastgelegde toleranties worden later door de CAM-programmeur handmatig aan de CNC-bewerkingen toegevoegd.

Dit proces kan slimmer

Model Based Manufacturing streeft naar een eenduidige procesdoorgang. Hierbij wordt de PMI (Product Maak Informatie) doorgegeven aan de CAM-bewerkingen. Bij een geïntegreerde CAD/CAM-oplossing is dit makkelijker te verwezenlijken dan bij een standalone CAM-oplossing. Toch is op beide platforms een intelligente koppeling mogelijk tussen CAD en CAM. Een simpele, maar effectieve integratie op basis van een neutrale interface zoals STEP of IGES, gebeurt d.m.v. verschillende kleuren in het CAD-model op die vlakken die aan een bepaalde tolerantie moeten voldoen. Het CAM-systeem kan op basis van een kleurenfilter automatisch bewerkingen koppelen aan deze vlakken. Bijvoorbeeld een kamer in het 3D-model wordt vanuit engineering in het lichtrood aangeleverd, waarbij het CAM-systeem automatisch een macro koppelt aan deze kamer, zodat deze met drie bewerkingen wordt uitgefreesd. Deze drie bewerkingen kunnen zijn: kamer voorfrezen, wanden nafrezen (incl. positieve of negatieve tolerantietoeslag, afhankelijk van de tolerantie) en het nafrezen van de bodem. Een andere mogelijkheid is om met het nieuwe STEP 242-formaat de PMI-informatie mee te krijgen in het CAM-systeem. Deze STEP-standaard geeft de CAM-programmeur alle informatie om zijn/haar product perfect op maat te krijgen.

CNC-programmeerafdeling

Op de programmeerafdeling wordt in veel gevallen traditioneel geprogrammeerd. Er wordt gewerkt, zoals men het in het begin heeft aangeleerd. Vaak neemt men niet de tijd om zelf bestaande werkmethodieken te analyseren en te optimaliseren. Los van tijd, zien wij dat het vooral ontbreekt aan prioriteit. Neem de tijd om tijd vrij te maken om dit op te pakken. We zien het ook bij de relatief geringe belangstelling voor ‘update-trainingen’. Onder de noemer ‘geen tijd’ en ‘kost te veel’ worden deze al snel afgeserveerd. In onze ogen een gemiste kans, die ertoe leidt dat de manier van werken niet evolueert. Als u altijd doet, wat u altijd deed, zult u krijgen, wat u altijd kreeg. De voordelen van de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals Model Based Manufacturing, worden in dat geval helaas niet benut. Een CAD/CAM-oplossing dient dus optimaal te worden ingezet met alle automatiseringsmogelijkheden die het biedt.

Aandachtspunten bij een CAD/CAM-oplossing:

 • Kunt u alles met uw CAD/CAM-systeem maken binnen een acceptabele tijd?
 • Werkt u volledig met de feature technology voor het automatisch herkennen van vormelementen? Let op: iedere product, hoe complex of individueel ook, is altijd op te delen in standaard vormelementen
 • Hebt u alle werkmethodieken in het systeem geborgd d.m.v. macro’s (bewerking strategieën, zoals bijvoorbeeld: hoe maken wij een tapgat M6 (centeren, boren, tappen)?
 • Is er functionaliteit aanwezig voor hoog volume verspaning, zodat trochoïdaal met de volledige snijlengte van het gereedschap hoge volumes in korte tijd kunnen worden verspaand?
 • Is de gereedschap-bibliotheek op orde? Dus zijn alle gereedschappen die u in huis hebt in de bibliotheek aanwezig met de juiste verspaningscondities om direct te gebruiken tijdens de programmering?
 • Is er machinesimulatie om vooraf eventuele botsingen te kunnen simuleren en voorkomen?
 • Wordt alles met CAD/CAM geprogrammeerd of programmeert u ook nog aan de machine?
 • Zijn de NC-programma’s uit het CAD/CAM-systeem direct bruikbaar of moet er op de machine nog iets worden aangepast?

Gereedschapbeheer

Bij een optimale programmeerafdeling hoort ook een geïntegreerd gereedschap-beheersysteem. Daar waar de gereedschappen worden beheerd, samengesteld en vooringesteld, dient een technologische oplossing aanwezig te zijn. Eenmaal ingevoerd gereedschap moet in het systeem overal en altijd beschikbaar zijn. Geen dubbele boekhouding, geen dubbel werk, geen fouten. Een optimaal gereedschap-beheersysteem geeft de garantie dat de programmeerafdeling met de juiste en beproefde gereedschappen met verspaningscondities werkt. Er wordt nooit misgepakt op een gereedschap dat niet aanwezig blijkt te zijn, op het moment dat het naar de machine moet. Geen tijdverlies bij het zoeken naar de benodigde houder of gereedschap, geen tijdverlies bij het inmeten van de gereedschappen op het voorinstelapparaat. Geen spoedbestellingen meer, wat een indicatie is dat een proces niet goed is ingericht. Naast gereedschappen kunnen ook opspanningen, ruwmateriaal en meetmiddelen worden beheerd. Zodra een gereedschap in het systeem is ingevoerd, is zowel het voorinstelapparaat als de CAM-software automatisch voorzien van de juiste informatie. Een gebruiker hoeft daar niets voor te doen. Het voorinstelapparaat stuurt de gemeten waardes naar de machine, het CAM-systeem voorziet de machine van het NC-programma en de productie kan worden gestart.

Gereedschap-kringloop

Waar bevindt uw gereedschap zich? De gereedschap-kringloop geeft u inzicht in de beschikbaarheid van gereedschappen. U weet of deze zich reeds op de machine bevinden als standaard gereedschap of als gevolg van een voorgaande opdracht. Tevens wordt de standtijd van gereedschappen bewaakt en bij verbruik wordt de voorraad automatisch bijgewerkt. Zo beschikt u altijd over actuele informatie.

Aandachtspunten voor het gereedschap-beheersysteem:

 • Is het systeem geïntegreerd met voorinstelapparaat, CNC-machine en CAM-oplossing?
 • Is het voorraadbeheer op orde?
 • Beheert het systeem ook meetmiddelen, opspanningen en overige bedrijfsmiddelen?

Machinebelading

Om een 24/7 aanpak te faciliteren, zijn robotisering en palletisering noodzakelijk voor het beladen van producten op een pallet of het product zelf. Met een automatiseringssysteem voor het beladen, zoals het gebruik van een robotcel, is een kostprijsreductie van 50% geen uitzondering. Het voordeel wordt met name bereikt door het verhogen van de spindeluren, doordat de omsteltijden minimaal zijn. De software die bij dit soort systemen wordt gebruikt, maakt het vaak overbodig om de ‘teach pendant’ van de robot te gebruiken. De software fungeert op een panel-pc met touchscreen en stelt u in staat om de robot binnen één minuut om te stellen. Niet alleen het instellen maar ook het monitoren van het proces is een groot voordeel. Resterende tijden, cyclustijden en bewerkte producten worden gecalculeerd en kunnen vaak ook remote opgevraagd worden.

Jobmanager

Jobmanager is flexibele software om verschillende producten te kunnen beladen, voor zowel pallets als producten. Deze software maakt het mogelijk om in een dialoog de robot te programmeren. Grippers, opspanningen, machines, etc. kunnen d.m.v. dropdown-menu’s eenvoudig worden gekozen bij het aanmaken van een job. Er kunnen pallets worden gekozen met opspanningen, producten uit de lades of een combinatie hiervan. Robotkennis is hierbij niet nodig. Met een jobmanager-oplossing kunt u meerdere machines in één oogopslag monitoren.

Aandachtspunten voor het beladen van machines:

 • Zijn uw machines geschikt om met een beladingssysteem te worden beladen?
 • Hebt u een nulpunt spansysteem in gebruik?

Productie Data Management

Als een product is geprogrammeerd en klaar is voor productie, worden verschillende disciplines in de werkplaats gebruikt. Om te borgen hoe een product is gemaakt, is het van groot belang dit in een organisatorische schil onder te brengen. Deze schil noemen we PDM (Productie Data Management). Om een product te maken is een machine nodig, een opspanning, ruwmateriaal, gereedschappen en houders en NC-programma’s. Om deze bedrijfsmiddelen te beheren en vast te leggen moet er een centraal punt zijn met alle maakinformatie, waar u kunt inzien hoe een product eerder is gemaakt. Op deze plaats kunt u ook de andere documenten, zoals Pdf-tekeningen, e-mails, CAD-files, meetrapporten, machine simulatie files, e.d. beheren. Ook NC-programmabeheer met vrijgavebeheer en bewerkingstijdinformatie wordt hier bijgehouden.

Aandachtspunten voor Productie Data Management:

 • Is er binnen uw organisatie één centraal punt waar u op kunt terugvallen om te zien hoe een product eerder gemaakt is?
 • Is het Productie Data Management-systeem volledig geïntegreerd? Dus als u een gereedschap aanklikt in het PDM-systeem, opent het gereedschap-beheer systeem zich dan? En als u de CAM-file aanklikt, opent het CAM-systeem zich dan?
 • Is het beheer van NC-programma’s op orde, oftewel bent u er zeker van dat er maar één versie van het NC-programma aanwezig is op een geborgde plek op het netwerk?
 • Is een ERP-integratie mogelijkheid aanwezig om productieorders vanuit ERP aan het Productie Data Management over te dragen?

CNC-machines / In-proces meten

Om het productieproces tijdens de verspaning onder controle te houden, kunnen er tijdens het proces controlemetingen worden uitgevoerd. Naast een breukcontrole van het gereedschap, kunnen er na iedere bewerking ook productcontrolemetingen worden gedaan. Dit gebeurt met behulp van de meettasters die in de CNC-machine aanwezig zijn. De machinebesturing dient de meetcycli wel te ondersteunen. Vooraf moet u bepalen wat u wilt weten, maar vooral wat er moet gebeuren als een maat niet aan de specificaties voldoet. Als u het productieproces op basis van de gemeten waardes wilt stoppen, moet het beladingssysteem de opdracht krijgen de pallet of product weg te halen en een nieuwe pallet of product in te voeren. Indien u ervoor kiest de bewerking te herhalen met een aangepaste radiuscompensatie, zal de te compenseren maat in de gereedschap-tabel moeten worden aangepast. De bewerking moet vervolgens opnieuw worden opgeroepen. Een andere optie is dat bij afwijking een compensatiebewerking wordt gestart, die van tevoren is aangemaakt en in het NC-programma aanwezig moet zijn. Een tussentijdse meting van het ruwmateriaal kan ook belangrijk zijn. Op dat moment gaat het freesresultaat van de machine af om het op de meetkamer tussentijds te meten. Dit gebeurt geautomatiseerd, door het virtueel machine simulatie resultaat uit het CAM-systeem aan een CAI-oplossing (Computer Aided Inspection) aan te bieden. Deze oplossing genereert een meetprogramma, waarmee de meetmachine wordt aangestuurd. Afhankelijk van het meetresultaat bepaalt u hoe het proces moet worden voortgezet.

Aandachtspunten bij het in-proces meten:

 • Ondersteunen de CNC-machines meetcycli?
 • Heeft uw CAM-oplossing de mogelijkheid meetcycli te programmeren?
 • Is tussentijds meten op de meetmachine voor uw producten van belang?

Logistiek

De grote uitdaging in het logistieke proces is, hoe je op het juiste moment alle bouwstenen van het productieproces op de juiste plek krijgt. Op het moment dat iets gepland staat voor productie, moeten de gereedschappen, het ruwmateriaal, het NC-programma, de opspanning en de machine aanwezig en gereed zijn. Naast een goede planning moeten de logistieke stromingen ook goed vastgelegd zijn en middels procedures op elkaar zijn afgestemd. Met een goed planningsysteem en MES-systeem is het zelfs mogelijk om zogenaamde AGV’s (Automated Guided Vehicles) automatisch aan te sturen om ruwmateriaal af te leveren, gereedschappen naar en van de machines te brengen en te halen of gerede producten naar het magazijn te transporteren.

Kwaliteitscontrole / Model Based Inspection

Als het om de meetkamer gaat, komen we soms taferelen tegen die we 20 jaar geleden bij de verspaningsafdeling tegen kwamen. We hebben 3D-data, er zijn 2D-tekeningen met bemating en toch beginnen we weer vanaf het begin om stap voor stap met de hand te programmeren. Soms zelfs op de meetmachine, waardoor deze niet met meten bezig kan zijn. We gebruiken het 3D-model, als we het al gebruiken, alleen als het niet anders kan. Misschien een beetje gechargeerd, maar ver van de gemiddelde waarheid ligt het niet. We hebben de afgelopen jaren zoveel vooruitgang gezien op gebied van verspaning, maar de meetkamer heeft dit proces grotendeels aan zich voorbij laten gaan. Omdat er steeds vaker meetrapporten worden gevraagd voor de geleverde producten, wordt de druk op de meetkamer steeds groter. Steeds vaker zien we in de meetkamer een bottleneck ontstaan voor de productie en dat mag natuurlijk niet. Als we over CAM voor meetmachines spreken, praten we over Computer Aided Inspection (CAI). CAI heeft een aantal vergelijkingen met CAM, maar heeft ook haar eigen specifieke kenmerken. De overeenkomst is, dat ze allebei op basis van een 3D-model werken en de feature- en macro technologie kunnen toepassen. Specifiek voor CAI is, hoe er wordt omgegaan met bemating, vormtoleranties en plaatstoleranties. Als je bedenkt dat deze informatie al door de Engineer in CAD wordt ingegeven, is het niet logisch dat we dit proces weer van voren af aan gaan invoeren en opbouwen in de meetkamer. Een CAI-oplossing werkt het liefst met de brondata van gekende CAD-oplossingen, zodat de PMI (Product Maak Informatie of Product Manufacturing Information) wordt meegenomen. Op basis van deze PMI wordt de te gebruiken meetstrategie bepaald, omdat deze informatie precies vastlegt ten opzichte van welk referentievlak of punt een bemating moet worden gecontroleerd. Een volledig automatisch meetprogramma, incl. een machinesimulatie, kan hiermee in enkele minuten worden gegenereerd. Het meetprogramma en de bijbehorende rapportage wordt beheerd in het PDM-systeem.

Aandachtspunten voor de kwaliteitscontrole:

 • Worden uw meetmachine(s) offline geprogrammeerd?
 • Wordt bij de aansturing van meetmachines hetzelfde 3D-model gebruikt als voor CAM?
 • Wordt er op dit gebruik gemaakt van PMI?
 • Genereert uw software ook de juiste rapportages zoals bijvoorbeeld een ‘First Article Inspection’?

MES

MES is de ontbrekende schil tussen ERP en de werkplaats. Het is de informatie laag die ERP op de hoogte houdt van datgene wat er daadwerkelijk in de productie gebeurt. Pas met de MES-laag bent u in staat echte analyses op uw productiviteit los te laten. Pas dan hebt u de mogelijkheid om te zien dat u de planning volgende week vrijdag niet gaat halen. U voorkomt hiermee, dat u volgende week vrijdag tot de ontdekking moet komen dat de planning niet is gehaald met alle gevolgen van dien. Met een soepele en naadloze workflow, van het ERP-systeem via productieplanning tot de werkvloer, brengt u helderheid in uw soms zeer complexe productietaken. Het is ook een vereiste voor Industrie 4.0. Het MES-systeem met de softwaremodules MES-planning, MES-data-acquisitie en MES-analyse is de koppeling tussen bedrijfsbeheer en productie en de sleutel tot een SMART-Factory. MES herkent de potentie voor technische en organisatorische verbeteringen en implementeert rendabele, geoptimaliseerde logistieke processen. Het MES-systeem neemt de taak op zich om bediening- en machine data te verzamelen op de productie of assembleerlocatie. Deze data wordt daarna overgedragen aan de cockpit van de productie en het ERP/PPS-systeem. Online monitoring informeert u over alle relevante situaties. Dit houdt u up-to-date, zodat u direct kunt reageren. Snelle en efficiënte identificatie van sleutel indicatoren zoals OEE (Overall Equipment Effectiveness) garanderen niet alleen hoog effectieve bewerkingen en kosten transparantie, maar ook betrouwbaarheid van de bewerkingen. De MES-omgeving heeft de mogelijkheden van planning in zich, waardoor het systeem u tijdig informeert over de manier waarop een vertraging in de orders of een bottleneck bij de machines, gereedschappen of personeel de levertijden zal beïnvloeden.

Aandachtspunten bij het MES-systeem:

 • Hebt u volledig inzicht in uw productie?
 • Wordt de levertijd in het ERP-systeem bijgestuurd door de actuele situatie in de werkplaats?
 • Krijgt u alle informatie die u nodig hebt om de productie te kunnen bijsturen?